Nápověda – dodavatelé přípravků, zařízení a služeb


logo 2
logo 1

Při přípravě informací (předmět činnosti) pro registraci Vaší firmy nebo při volbě hledaného výrazu doporučujeme použít některý z následujících výrazů (klíčových slov):

Zařízení

Zařízení linek povrchových úprav

Odmašťování
Broušení, kartáčování
Leštění
Omílání
Tryskání
Chemické a galvanické procesy
Lakování stříkáním
Lakování elektroforetické
Aplikace práškových nátěrových hmot
Smaltování

Plazmové povrchové úpravy
Filtrace a membránová zařízení
Doprava zboží
Zdroje proudu

Přístroje pro měření Ah
Napájecí zdroje

Anody
Řízení technologií
Vytápění, chlazení
Zařízení pro regeneraci lázní
Příprava vody pro povrchové úpravy
Oplachová technika
Závěsová technika a izolace závěsů
Sušení a vytvrzování
Zařízení pro likvidaci oplach. vod a odpadů
Skladování chemikálií
Čerpadla
Plastové vany a nádrže
Plastové potrubní systémy
Plastové polotovary
Plastové armatury
Vzduchotechnika

Vzduchové filtry
Rámečkové filtry
Filtrační články
Kapsové filtry
Absolutní filtry
Vysokoteplotní filtry
Materiály jemná filtrace
Materiály hrubá filtrace
Odsávání a čištění odpadních plynů

Přípravky

Mechanické a mechanicko-chemické úpravy

Broušení, kartáčování
Leštění
Tryskání, kuličkování, hydrofinišování
Omílání
Chemické úpravy povrchu
Odmašťování chemické a elektrolytické
Moření mosazi
Moření nerezu
Moření ostatní, dekapování
Chemické a elektrochemické leštění
Brinýrování
Chemické frézování
Opalování
Komplexní technologie přípravy povrchu

Před pokovením
Před lakováním
Atypických materiálů a nevodičů před pokovením

Konverzní úpravy a utěsňování

Fosfátování
Chromátování
Bezchromanové pasivace
Anodická oxidace Al a jeho slitin
Anodická oxidace tvrdá
Černění a barvení kovů
Pasivace a mezioperační ochrana kovů

Pasivace nerezových ocelí
Pasivace a moření Cu a mosazi

Utěsňování konverzních vrstev
Dočasná protikorozní ochrana povrchu

Galvanické a bezproudové pokovení

Zinkování
Slitinové zinkování
Niklování chemické
Niklování elektrolytické
Mědění
Chromování
Cínování
Stříbření
Zlacení
Palladiování
Kadmiování
Rhodiování
Rutheniování
Slitiny
Mosazení
Stará měď
Staroúpravy
Bezproudové pokovení

Technologie pokovení a povlakování

Výroba tištěných spojů
Pokovení plastů a keramiky
Technologie lokálního pokovení
Vakuové procesy pokovení PVD a CVD
Žárové zinkování a ostatní žárové procesy
Žárové stříkání kovů
Mechanické pokovení
Mikrolamelové povlaky
Smaltování

Stahování galvanických povlaků
Lakování stříkáním
Lakování elektroforetické
Aplikace práškových nátěrových hmot
Speciální aplikace

Nátěrové hmoty

Akrylátové (vodou ředitelné)
Akryluretanové (vodou ředitelné)
Asfaltové
Epoxidové
Epoxyakrylátové (vodou ředitelné)
Epoxyesterové
Polyuretanové
Olejové
Syntetické

Kontrolní metody a zkoušky

Korozní zkoušky
Analytika
Měření fyzikálních veličin
Technologické zkoušky

Měření délek, odchylek tvaru, drsnosti
Měření úhlů, náklonu a rovinnosti
Měření tlouštěk vrstev
Měření tvrdosti materiálů

Kontrola lakovaného povrchu, barev

Měření a regulace

Automatizace galvanických linek

Čištění odpadních vod

Projektová dokumentace

Chemické a galvanické procesy
Odmašťování
Lakování stříkáním
Lakování elektroforetické
Aplikace práškových nátěrových hmot
Smaltování
Čištění odpadních vod

Zkušebny

Prodej ochranných prostředků

Půjčovny strojů a zařízení

Pískovací/tryskací technika